Vzdrževanje objekta


Vzdrževanje nepremičnine je zelo pomembno, vendar je lahko težava, če lastnik ni fizično prisoten. Izdelujemo in nudimo vzdrževalne storitve za vse objekte, ne glede na to ali gre za vilo, stanovanje, hišo ali poslovni prostor:

  • nadzor in ogled objekta
  • dela na urejanju, čiščenju in vzdrževanju objekta in vrta.
  • Popravilo nujnih napak
  • Redno poročanje lastniku o opravljenem delu

Preko zavarovalnice, s katero sodelujemo, nudimo celovite storitve zavarovanja premoženja, ki lastniku zagotavlja popolno varnost.