Pravno zastopanje


Z visoko stopnjo strokovnega znanja in izkušenj vam bomo zagotovili pravno varnost in celovito pravno svetovanje na področju nepremičnin. Sestava kupoprodajne ali druge pogodbe o razpolaganju s stvarnimi pravicami in reševanje vseh premoženjsko-pravnih razmerij vam omogoča, da dobite celotno pravno storitev na enem mestu.

Zagotovljena vam bo pravna podpora pri reševanju vseh nezaželenih situacij, v katerih se je treba s konkretnimi pravnimi dejanji odzvati pravilno in pravočasno.

Za naročnike opravljamo vse administrativno-pravne naloge v Republiki Hrvaški v zvezi z našo dejavnostjo: pridobivanje odločb o gradbenih pogojih, gradbenih dovoljenj, pridobivanje vseh potrebnih zemljišč, gradbenih in komunalnih dokumentov ter vseh drugih potrebnih dovoljenj, elaboratov in priključkov, kot tudi vpis v zemljiške in lastniške knjige.