Oblikovanje notranjosti in zunanjosti


Cilj notranjega in zunanjega oblikovanja je izvleči kar se da največ, a tudi pravilno in funkcionalno izkoristiti dani prostor v skladu z željami življemskim slogom naročnika. Izdelava idejnega projekta notranje opreme se začne z izhodom na teren in ustvarjanjem obstojočega stanja (če ni tloris objekta), na podlagi katerega se v sodelovanju z naročnikom razvije nova rešitev.

Začne se s konceptom, kot izhodišče za urejanje prostora in v računalniškem programu izdela 3D model, s katerim lahko naročnik dobi utis o razmerju elementov v prostoru. Po izbranem modelu je izdelana idejna dokumentacija, ki obsega podrobne risbe, tlorise in poglede za vse prostore oz. Zunanji prostor ter pohištvo, stenske in talne obloge ter svetlobne rešitve ter številne predloge, smernice, ponudbe in ocene stroškov. Poleg tega si 3D vizualizacije naročniku olajšajo predstavljanje, kako bo prostor izgledal v resnici zato je lažje izbrati pohištvo ali izdelati pohištvo po meri.

Projektno dokumentacijo in vizualizacije uporabljajo tudi izvajalci in nadzorniki za lažje in natančnejše delo. Vsak korak je določen v dogovoru in z odobritvijo naročnika, tako da prostor na koncu ustreza njegovim potrebam, željam in zahtevam.