Energetsko certificiranje


Energetsko certificiranje predstavlja niz postupaka koji se obavljaju za dobivanje energetskog certifikata koji iskazuje energetsku učinkovitost pojedine zgrade ili njenog dijela.

Energetski certifikat prilikom prodaje/iznajmljivanja mora imati svaka zgrada, stan ili poslovni prostor koji se nalazi u zgradi većoj od 50m². Vrijedi deset godina od dana njegova izdavanja i sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, rok važenja certifikata, podatke o osobi koja je izdala i izradila energetski certifikat, podatke o osobama koje su sudjelovale u izradi energetskog certifikata, oznaku energetskog certifikata, podatke o termotehničkim sustavima, energetske potrebe zgrade, podatke o korištenju obnovljivih izvora energije, prijedlog mjera, detaljnije informacije i objašnjenje sadržaja energetskog certifikata.

Provedbom energetskog pregleda analizirat će se energetski sustav i toplinske karakteristike zgrade te se na temelju toga dobiva stupanj učinkovitosti potrošnje energije.

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.