Energetski certifikat


Energetsko certificiranje je vrsta postopkov, ki se izvajajo za pridobitev energetske izkaznice, ki prikazuje energetsko učinkovitost posamezne stavbe ali njenega dela.

Vsaka stavba, stanovanje ali poslovni prostor, ki se nahaja v stavbi, večji od 50 m2, mora ob prodaji/oddaji imeti energetsko izkaznico. Velja deset let od dneva izdaje in vsebuje splošne podatke o stavbi, energijski razred stavbe, rok veljavnosti certifikata, podatke o osebah, ki so sodelovale pri energetski izkaznici, certifikat, nalepka energetske izkaznice, termotehnični sistemi, energetske potrebe stavbe, podatki o rabi obnovljivih virov energije, predlog ukrepov, podrobnejši podatki in razlaga vsebine energetske izkaznice.

Izvedba energetskega pregleda bo analizirala energetski sistem in toplotne lastnosti stavbe in na podlagi tega določila stopnjo energetske učinkovitosti. Stanovanjske in nestanovanjske stavbe so po energijski lestvici od A+ do G razvrščene v osem energijskih razredov, pri čemer A+ označuje energetsko najbolj učinkovit, G pa energetsko najbolj neugoden razred.